Ideari del
Festival Gollut

El Festival Gollut és una Mostra de cinema social i mediambiental amb una voluntat d’inclusió de les diversitats.

Llegir més…

El Festival Gollut aposta per un cinema d’autor, de compromís ètic i estètic, de llibertat creativa, que explori i experimenti amb noves narratives i formes de representació audiovisual.

Llegir més

El Festival Gollut dóna suport a aquell cinema perifèric, que sovint queda relegat a un segon pla.

Llegir més…

El Festival Gollut és un espai de trobada, de reunió, que fomenta l’experiència fílmica col·lectiva i la reflexió entorn de l’audiovisual.

Llegir més…

El Festival Gollut és una Mostra de cinema social i mediambiental amb una voluntat d’inclusió de les diversitats.

Al llarg de les 9 edicions que conformen el festival hem donat veu a cineastes compromesos amb aspectes socials i/o mediambientals. Més enllà de l’entreteniment, creiem en el cinema com una eina de reflexió, conscienciació i aprenentatge, tant a escala personal com col·lectiva. Volem promoure un cinema que revisi la nostra herència històrica i
audiovisual, el nostre passat, un cinema que ens faci experimentar i repensar la nostra
situació present; tanmateix, un cinema que ens ajudi a conformar l’imaginari del nostre futur.

El Festival Gollut aposta per un cinema d’autor, de compromís ètic i estètic, de llibertat creativa, que explori i experimenti amb noves narratives i formes de representació audiovisual.

Fem costat al talent creatiu que proposa noves mirades, noves maneres d’acostar-se al món i nous modes de representació. Volem que el festival afavoreixi a potenciar la creativitat audiovisual, que revisi, replantegi i experimenti amb les possibilitats d’entendre i utilitzar el dispositiu cinematogràfic, tant en l’àmbit formal com de contingut.
Ens interessa en especial aquelles obres que explorin noves narratives, nous gèneres
cinematogràfics i noves formes de representació audiovisual.

El Festival Gollut dóna suport a aquell cinema perifèric, que sovint queda relegat a un segon pla.

Donem espai a aquell cinema subversiu que sovint queda al marge dels cercles comercials de distribució. Volem donar cabuda a artistes i cineastes emergents, que sovint els costa trobar espais per a mostrar les seves obres, ja sigui per la singularitat de les seves propostes o perquè encara no tenen la veu que es mereixen. Revisitem la nostra història audiovisual per recordar i visibilitzar aquelles obres que sovint han quedat oblidades o silenciades per la història canònica del cinema.

El Festival Gollut és un espai de trobada, de reunió, que fomenta l’experiència fílmica col·lectiva i la reflexió entorn de l’audiovisual.

Creiem en el cinema com una eina social, de reflexió conjunta. És per això que el festival s’inclina per a continuar promovent el cinema com un espai social, de trobada, per a compartir i teixir reflexions, pensaments i sensacions de manera col·lectiva per aconseguir anar més enllà de la nostra experiència individual amb les imatges i els sons, que sovint experimentem en la nostra quotidianitat. El festival proposa, a banda de les sessions de visionament, un conjunt d’activitats que promoguin la creació i reflexió entorn el mitjà audiovisual.

 

El Festival Gollut és un festival que pertany a l’associació dels Amics del cinema de la Vall de Ribes.