Boy Meets Girl

Divendres, 14 de juliol
18:00

Boy Meets Girl

Noi coneix a noia, Eugènia Balcells, 1978, 9,23’, Catalunya, VO (Sense diàleg), 16 mm.

Realitzat a partir de més de mil imatges procedents de la premsa, revistes, publicitat, etc., Boy Meets Girl és un fi lm de 16 mm realitzat el 1978 on es plasma un dels temes recurrents de la seva obra: la crítica als models de representació estereotipats de la masculinitat i la feminitat, vinculada, sobretot, als mitjans de comunicació de l’època.

La imatge dividida en forma vertical per la meitat i l’estructura del fi lm, segueix la dinàmica d’un joc: en la part esquerra la representació de la dona, a la part dreta la de l’home. Una màquina d’atzar que va determinant les diferents parelles, imitant el joc de les màquines escurabutxaques. Una refl exió sobre els mecanismes bàsics de signifi cació del llenguatge visual i publicitari dirigit a les grans audiències.

*Amb la presència de la directora o vídeo-presentació