La Ciutat a la Vora

Dissabte, 22 de juliol
18:00

LA CIUTAT A LA VORA

Meritxell Collel Aparicio, 2023, 52’, Cataluya, VC.

Tocar la realitat a través d’una caminada. Caminant, podem apropar-nos a mons, descobrir l’altra ciutat, la que comunament anomenem “perifèria”. Canviar la perspectiva històrica dels turons com punts de control i defensa, com fronteres de la ciutat, per revelar els límits entre la muntanya i la ciutat com a punt de connexió amb els orígens. Un recorregut a peu pel litoral que limita la ciutat de Barcelona amb la serra de Collserola traça un mapa visual i sonor de la perifèria de la ciutat a través dels sons, les veus, els rostres, els treballs, els espais urbans i naturals de cada barri. Les vores composen una simfonia d’espais i persones, orígens, vincles i maneres d’habitar la ciutat.